Skip to content

SecOps (Security Operations) is een belangrijke functie binnen organisaties, gericht op het beveiligen van digitale activa, het detecteren en reageren op beveiligingsincidenten en het waarborgen van naleving van industriestandaarden. Als het effectief wordt uitgevoerd, is het een krachtige combinatie van mensen, processen en interne operaties.

In deze blog nemen we 7 stappen met je door om een effectief SecOps-framework op te zetten:

1. Opleiding van analisten

Investeer in doorlopende training voor je beveiligingsanalisten. Regelmatige workshops, certificeringen en praktische oefeningen zorgen ervoor dat ze op de hoogte blijven van de nieuwste dreigingen, tools en technieken. Goed opgeleide analisten zijn beter uitgerust om beveiligingsrisico’s te identificeren en te verminderen.

2. Beveiligingsbeleid is de basis

Een helder en volledig beveiligingsbeleid vormt de fundamenten van een robuust SecOps-programma. Leg beleid vast dat betrekking heeft op toegangsbeheer, incidentrespons, gegevensbescherming en andere relevante aspecten. Evalueer en actualiseer dit beleid regelmatig om rekening te houden met technologische ontwikkelingen en veranderingen in het dreigingslandschap.

3. Ontwikkel runbooks

Runbooks bieden gedetailleerde stapsgewijze instructies voor het afhandelen van veelvoorkomende beveiligingsincidenten. Creëer runbooks voor uiteenlopende scenario’s, zoals malware-uitbraken, datalekken en denial-of-service aanvallen. Zorg ervoor dat je analisten deze handleidingen snel kunnen raadplegen tijdens stressvolle situaties.

4. Uitvoeren van audits

Regelmatige beveiligingsaudits zijn cruciaal om de effectiviteit van je SecOps-processen te evalueren. Controleer toegangscontroles, kwetsbaarheidsbeheer en incidentresponsprocedures. Neem maatregelen om eventuele hiaten of zwakke punten die tijdens de audit aan het licht komen aan te pakken.

5. Ontwikkelen van roadmaps

Creëer een strategische roadmap voor je SecOps-team. Houd hierbij rekening met langetermijndoelen, technologische investeringen en vaardigheidsontwikkeling. Roadmaps helpen om je beveiligingsinspanningen af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen.

6. Definieer de SecOps rol

Het SecOps-team bevindt zich doorgaans tussen het hoger management (zoals de directeur) en de analisten. Hoewel ze niet als fulltime medewerkers (FTE’s) fungeren, leveren ze waardevolle bijdragen door tools te ontwikkelen, processen te optimaliseren en hun expertise in te zetten. Hun betrokkenheid kan projectmatig zijn of gericht op specifieke werkterreinen.

7. Optimaliseer en vul aan

Optimalisatie betekent het verfijnen van bestaande processen, tools en workflows. Aanvulling verwijst naar het tijdelijk binnenhalen van externe expertise voor een bepaalde periode (bijv. 6 of 12 maanden). Overweeg aanvulling als je organisatie heeft geïnvesteerd in een Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR) oplossing, maar de volledige waarde ervan nog niet heeft gerealiseerd.

Conclusie

Hoewel het implementeren van al deze stappen als extra werk voor je bestaande team kan lijken, is het belangrijk om te beseffen dat dit op de lange termijn waarde toevoegt. Het vereist echter specifieke expertise en ervaring om de beste resultaten te bereiken.

Onthoud dat effectieve SecOps samenwerking vereist tussen mensen, processen en interne operaties. Een goed functionerende SecOps-afdeling fungeert als de smeerolie die de hele operatie soepeler laat verlopen. Door deze stappen te volgen, bouw je een veerkrachtige en proactieve beveiligingshouding voor je organisatie op.

Contact

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over SecOps of als je onze ondersteuning wenst bij het goed opzetten van SecOps binnen jouw organisatie. Het is belangrijk om te beseffen dat het opbouwen van een SecOps-team geen taak is die je er zomaar even bij doet. Wij kunnen dit eventueel van je overnemen.

pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord