Een solide basis voor verdere groei

Ydentic is een self service portaal voor het inregelen van gebruikersaccounts, mailboxen, rollen, applicaties, gedeelde mappen en dergelijke. Het self service portaal maakt het beheer van IT omgevingen eenvoudiger; niet-technische gebruikers kunnen administratieve IT taken op zich nemen.

Ydentic wordt standaard geleverd bij een Ekco Moderne Werkplek, maar kan ook gebruikt worden binnen een klant specifieke omgeving. Bij klant specifieke omgevingen behelst Ydentic self service in de basis alleen een licentie. De inrichting en configuratie kunnen via een project worden afgenomen.

 

Kernfunctionaliteiten van Ydentic

Veel organisaties hebben moeite de (online) identiteiten van haar medewerkers te beheren. Ydentic biedt centraal beheer van de (hybride) identiteit van medewerkers. Op basis van individu of functierol wordt de juiste toegang tot (Cloud) applicaties, mailboxen, groepsshares, SharePoint en Office 365 toegewezen. Een uniform geautomatiseerd proces voor instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Ydentic geeft de mogelijkheid om zelf aanpassingen te doen in jouw omgeving. Je kunt Ydentic gebruiken voor:

  • Het manipuleren (toevoegen, verwijderen en aanpassen) van een gebruiker
  • Het manipuleren van mappen/folders op de gezamenlijk opslaglocatie (bij voorkeur 1 niveau diep)
  • Het manipuleren van persoonlijke, gezamenlijke en resource mailboxen
  • Het manipuleren van rechten / lidmaatschap van een gebruiker

Daarnaast is het mogelijk om met Ydentic toegangsrechten voor een gebruiker te regelen. Je moet dan denken aan:

  • Toegang tot de remote desktop omgeving (o.a. wel/geen lokale drives mogen koppelen etc.)
  • Toegang tot klant specifieke applicatieservers
  • Toegang tot de gezamenlijke mappen (1 niveau diep) (geen toegang – alleen lezen – lezen en schrijven)
  • Het maken en toewijzen van ‘rollen’ aan gebruikers. Een rol omvat een gegroepeerde combinatie van toewijzingen in de self service portaal
a pic

Ydentic Functierollen

Een van de belangrijkste pijlers onder Ydentic is het gebruik van functierollen. Hiermee wordt het mogelijk om grip te houden op rechten en instellingen door deze op een gestandaardiseerde wijze door te voeren.

Neem contact op

Wat is een functierol

Een functierol binnen Ydentic is een verzameling aan instellingen en rechten die toegewezen kan worden aan gebruiker. Alle instellingen die worden gedaan doormiddel van deze functierol worden automatisch toegepast op de gebruiker. Doordat aan een gebruiker meerdere rollen kan worden toegewezen, kan een zeer gelaagd model worden gecreëerd, zonder extra complexiteit toe te voegen aan de organisatie.

Functierollen zijn een zeer krachtig middel om snel rechten en instellingen voor grote groepen binnen jouw organisatie te wijzigen. Zodra de kenmerken of rechten van een functierol aanpast, wordt deze nieuwe werkelijkheid direct toegepast op de gebruikers die de betreffende rol hebben toegewezen gekregen. Zodra een gebruiker niet langer is toegewezen aan de betreffende functierol, worden de eigenschappen die bij een dergelijke rol behoren ook direct weer weggehaald bij de betreffende gebruiker. Het gebruik van rollen zorgt er dus voor dat de kans op achtergebleven (onnodige) rechten wordt verkleind tot een minimum.

Meestal wordt een functierol binnen Ydentic gekoppeld aan een rol of functie binnen een organisatie. Op deze manier blijft het voor een ieder overzichtelijk waarom specifieke rechten zijn uitgedeeld.

Uiteraard bent je niet beperkt tot alleen het gebruik van rollen. Naast het toewijzen van rechten via rollen is altijd mogelijk om ook persoonlijk rechten toe te passen.

Op het moment dat een functierol is toegewezen aan een gebruiker, wordt de invloed hiervan direct zichtbaar. Na het toewijzen zie je bij de rechten van de gebruiker automatisch via welke rol een specifieke autorisatie is toegepast.

Rechten en features

Binnen rollen kunnen de volgende rechten en instellingen worden toegepast:

tick

Applicatietoewijzingen

tick

Microsoft 365 Licenties

tick

Contactgroepen (distrubutielijsten)

tick

Security groepen

tick

Toegang tot gedeelde mailboxen

tick

Toegang tot gedeelde mappen

tick

Toegang tot SharePoint locaties

tick

Portal rechten