Ondanks dat onze Cloud Desktop in de meeste gevallen voldoende mogelijkheden biedt om niet-SaaS bedrijfsapplicaties aan te bieden aan jouw gebruikers, kan het voorkomen dat er andere wensen en eisen zijn, die er voor zorgen dat er een aangepaste omgeving voor jouw organisatie wordt gebouwd.

Ook in die gevallen kan Ekco het beheer van de omgeving van je overnemen, waardoor jij je kan richten op de kerntaken van jouw organisatie.

Hiervoor kun je gebruikmaken van het “beheerpack on-premise desktop”

Inbegrepen onderdelen

Op het moment dat je gebruikmaakt van het beheerpack on-premise desktop, beheren wij alle onderdelen die er voor zorgen dat jouw virtuele werkplek optimaal functioneert. Dit betekent dat de volgende servers en/of diensten worden beheerd:

Sessiehosts (voor RDP of XenApp / XenDesktop)

RDS of Citrix Broker(s)

RDS Gateway server(s)

Web interface server(s)

Provisioning server(s)

License server(s)

Inbegrepen beheertaken

Voor deze servers verzorgen wij de volgende beheertaken:

  • Updates van Windows
  • Updates van standaard toepassingen
  • Minor updates van Citrix software (van versie 14.1 naar 14.2 bijv)
  • Monitoring
  • Troubleshooting op Windows of Citrix software
  • Profielbeheer
  • Sessiebeheer

Inbegrepen ondersteuning

Ekco draagt zorg voor de veiligheid, het onderhoud en de stabiliteit van jouw aangepaste virtuele werkplek en de achterliggende technieken. Dit houdt in dat Ekco zowel preventief onderhoud uitvoert als reactief troubleshoot in het geval van calamiteiten.

In het beheerpack on-premise desktop is alleen zogenaamde tweede- en derdelijns ondersteuning inbegrepen. Dit betekent dat jouw organisatie de keuze heeft om zelf een servicedesk in te richten, of gebruik te maken van de servicedesk van Ekco via de dienst eindgebruikersondersteuning.

Indien jouw organisatie ervoor kiest om zelf een servicedesk in te richten, is het voor jouw technische contactpersonen mogelijk om zonder extra kosten contact op te nemen met onze support afdeling.

Team

24×7 ondersteuning

Het beheerpack on-premise desktop kan worden afgenomen in twee smaken, namelijk basis en comfort.

Op het moment dat er gekozen wordt voor de basis variant, wordt er ondersteuning geboden tijdens kantooruren. Bij de keuze voor comfort, ontstaat, naast de ondersteuning tijdens kantooruren, de mogelijkheid om voor prioriteit 1 meldingen, buiten kantoortijden gebruik te maken van onze 24×7 storingsdienst.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een on-premise desktop, neem dan contact met ons op.

 

Neem contact op