Samenwerking tussen mens en technologie

Technologie biedt ons prachtige mogelijkheden, maar die waarde komt pas tot uiting wanneer we deze op de juiste manier benutten. Zoals het gezegd luidt: een goed paard maakt nog geen goede ruiter. Succesvol gebruik van technologie vereist niet alleen de juiste tools, maar vooral ook de juiste vaardigheden en een harmonieuze samenwerking tussen mens en technologie.

Maar waar begin je? Hoe weet je of jouw organisatie de juiste middelen inzet? Welke vaardigheden zijn al aanwezig en welke ontbreken nog? En geldt dit voor iedereen binnen de organisatie, of zijn er grote verschillen?

De Adoptiescan is het antwoord op deze vragen. Deze scan geeft inzicht in de mate waarin mens en technologie op elkaar zijn afgestemd. Hoe werkt het? Medewerkers van jouw organisatie beantwoorden online en anoniem ongeveer 40 vragen. Deze vragen peilen niet alleen naar technische vaardigheden, maar ook naar hoe goed medewerkers zich gefaciliteerd voelen bij het gebruik van technologie.

Adoptionscan on a desktop

Managementrapportage

De resultaten van de Adoptiescan worden verwerkt in een op maat gemaakte managementrapportage. Hierin beschrijven we knelpunten en geven we concrete aanbevelingen om deze te verhelpen. Organisaties kunnen hiermee zelfstandig aan de slag, maar wij staan ook klaar om te helpen! Op basis van de inzichten uit het rapport bieden wij op maat gemaakte verbetertrajecten aan. Denk aan trainingen over Microsoft Teams, workshops om gegevens beter te structureren, of security awareness trainingen voor gebruikers.

Dit is waar adoptie om draait, mensen de vaardigheden geven zodat zij niet met technologie werken maar de technologie voor zich laten werken.

Thema’s van de Adoptiescan

  • Zelfinschatting IT vaardigheid
  • Moderne werkplek
  • Digitaal communiceren
  • Online (samen)werken
  • Medewerkers zeggen

Concrete aanbevelingen

Het managementrapport gaat verder dan alleen inzichten bieden. Het komt met specifieke aanbevelingen waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen. Het kan voorkomen dat werknemers moeilijkheden ondervinden bij het gebruik van Teams of OneDrive, waarbij extra ondersteuning gewenst is.

Wij bieden advies over de optimale invulling van deze ondersteuning en stellen diverse trainingsmaterialen kosteloos ter beschikking. Indien meer ondersteuning nodig is, is dat mogelijk; onze verbetertrajecten zijn aanpasbaar aan jouw behoeften. Je bepaalt zelf de balans tussen zelfstandig aan de slag gaan en de ondersteuning van onze kant.

Adoptiescan on a screen

Van A naar beter

Elke managementrapportage bevat een duidelijke roadmap. Deze is opgesteld op basis van de huidige situatie (het vertrekpunt) en de aanbevelingen, en biedt organisaties een helder plan van aanpak voor groei.

Vraag meer informatie aan

Adoptiescan on laptop

Gratis en vrijblijvende intake

De Adoptiescan wordt specifiek afgestemd op de organisatie en start daarom met een intakegesprek. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. Mocht tijdens de intake blijken dat de Adoptiescan niet de geschikte tool is, dan brengen we geen kosten in rekening en zijn er geen verdere verplichtingen.

Starten met de Adoptiescan

Je kunt de Adoptiescan aanvragen via je contactpersoon bij Ekco, door een e-mail te sturen naar info_nl@ek.co of door het invulformulier hieronder te gebruiken. Hier kun je eveneens extra informatie of een voorbeeldrapportage aanvragen.

Na je aanvraag zal een van onze adoptiespecialisten contact met je opnemen om de scan te plannen, te beginnen met een (digitale) intake. Tijdens deze intake wordt het proces toegelicht en verzamelen we alle informatie die nodig is om de scan specifiek voor jouw organisatie te personaliseren.

Eenmaal op maat gemaakt, wordt de scan ongeveer twee weken beschikbaar gesteld aan de medewerkers. Ongeveer een week na het afronden van de scan wordt het managementrapport opgesteld en dit wordt altijd persoonlijk met je doorgenomen.

De Adoptiescan is altijd inclusief:

  • Intakegesprek;
  • Uitvoeren Adoptiescan;
  • Op maat gemaakt managementrapport;
  • Bespreken resultaten.

 

Vraag informatie aan