Skip to content

In de snel evoluerende wereld van cybersecurity, benadrukt het jaarlijkse rapport van Hiscox de toenemende dreiging van cyberaanvallen en de impact ervan op organisaties in Nederland en daarbuiten. Met meer dan de helft van de organisaties die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met een cyberaanval, is het duidelijk dat de dreiging niet alleen reëel is, maar ook groeiend. Dit benadrukt het belang voor bedrijven om hun cybersecurity voortdurend te verbeteren en actueel te houden.

Bekijk de video versie van dit blog

Toename in weerbaarheid

Interessant is dat, ondanks de stijgende trend in cyberaanvallen, de snelheid van deze groei enigszins wordt getemperd door een toename in de weerbaarheid van organisaties. Dit suggereert dat, hoewel hackers slimmer en geavanceerder worden in hun methoden, bedrijven ook steeds beter worden in het beschermen van zichzelf. Dit is een positieve ontwikkeling, maar het is belangrijk om te erkennen dat de schade veroorzaakt door deze aanvallen aanzienlijk groter wordt. Waar ransomware-aanvallen ooit kleinere doelwitten en bedragen omvatten, zien we nu dat de financiële eisen van hackers oplopen tot 2 tot 4% van de omzet van een bedrijf, exclusief de bijkomende reputatieschade en omzetverlies.

Cybervolwassenheid

De ‘cybervolwassenheid’ in Nederland laat een gemengd beeld zien. Slechts een klein percentage van de organisaties beschouwt zichzelf als expert op het gebied van cybersecurity, wat grotendeels te danken is aan de beschikbaarheid van gespecialiseerde cybersecurity-experts en -afdelingen binnen grote bedrijven. De meerderheid van de Nederlandse organisaties ziet zichzelf als gemiddeld in hun cyberverdediging, terwijl een aanzienlijk deel toegeeft niet voldoende voorbereid te zijn. Dit benadrukt de noodzaak van continue verbetering en aanpassing aan de veranderende cyberdreigingslandschap.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Een overzicht met cybersecurity cijfers met betrekking tot het jaar 2023.

Human firewall

De nadruk ligt steeds meer op de ‘human firewall’ – de rol die individuen spelen in het handhaven van de cyberveiligheid. Bewustzijn en opleiding van medewerkers zijn cruciaal in het versterken van de eerste verdedigingslinie tegen cyberdreigingen.

Cybersecurity verzekering

Een ander aspect dat naar voren komt, is het belang van cybersecurity verzekeringen. Het rapport van Hiscox toont aan dat de acceptatie van cybersecurity verzekeringen in Nederland toeneemt, van 20% in 2020 naar 56% nu. Dit weerspiegelt niet alleen de hogere kans op een cyberaanval in vergelijking met andere risico’s, maar ook de aanzienlijk hogere gemiddelde schade die dergelijke aanvallen kunnen veroorzaken. Het onderstreept het belang van financiële bescherming tegen deze risico’s, gezien de potentieel verwoestende impact op zowel financiën als reputatie.

Samenvattend

Met de voortdurende toename van cyberaanvallen en de escalatie van de daarmee gepaard gaande schade, is het duidelijk dat cybersecurity een cruciaal onderdeel moet zijn van de strategische planning van elke organisatie. Het stimuleren van de ‘human firewall’, het blijven ontwikkelen van cyberverdedigingscapaciteiten en het waarborgen van financiële bescherming door middel van verzekeringen zijn allemaal essentiële stappen in het waarborgen van de veerkracht tegen cyberdreigingen.


Webinar

Dit blog is een onderdeel uit het webinar Lessons learned van een ransomware aanval. Bekijk hier het volledige webinar terug.

pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord