Klantteam

Zodra je een contract bij ons afneemt, word je toegewezen aan één van onze klantteams. Binnen een klantteam werkt een kleine groep aan experts samen rondom een beperkte set aan klanten. Leden van het klantteam zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van jouw contract en kennen daardoor jouw omgeving door en door.

Binnen het klantteam werken we vervolgens met een vaste klantverantwoordelijke, waardoor je altijd één operationeel aanspreekpunt hebt voor diverse vragen. De werkzaamheden rondom jouw IT omgeving worden primair uitgevoerd door leden van het klantteam, waardoor je zeker weet dat specifieke kennis en kunde geborgd is. Hiermee houden we de lijnen kort en weten we beter van elkaar wat er speelt binnen jouw IT omgeving.

Naast operationele werkzaamheden aan jouw IT omgeving draagt het klantteam zorg voor:

Werken

Het verzamelen, verwerken en delen van informatie rondom jouw IT omgeving met andere specialisten binnen Ekco

Werken

Het signaleren en doorvoeren van optimalisaties in jouw omgeving

Werken

Bewaken van tickets en changes die met jouw IT omgeving te maken hebben

Werken

Periodiek bespreken van openstaande tickets, changes en werkzaamheden (operationeel overleg)

Werken

Escalatiepunt bij de afhandeling van aanvragen en incidenten die worden behandeld door onze servicedesk

Ekco medewerker in Veenendaal

Optimaliseren van jouw IT omgeving

Uiteraard maakt het klantteam gebruik van de andere specialisten in onze organisatie. Op deze manier borgen we dat de dienstverlening voor jouw organisatie niet in gevaar komt op het moment dat er drukte binnen het team ontstaat. Anderzijds schakelen we regelmatig specialisten in vanuit andere teams of disciplines op het moment dat specifieke kennis en kunde gewenst is om jouw probleem snel en adequaat op te lossen of een specifieke optimalisatie door te voeren.

Het klantteam is primair bezig met het optimaliseren van jouw IT omgeving. Ondervind je hinder bij het werken met jouw IT omgeving, heb je een vraag of wil je een wijziging doorgeven? Dan kan dat via onze servicedesk. Zij zijn ingericht op het snel en kundig afhandelen van tickets. Op deze manier kunnen klantteams zich focussen de optimalisatie van jouw omgeving en het afhandelen van de grotere incidenten. Het klantteam zorgt dat er korte lijnen zijn met de servicedesk.

Customer Success Manager

Waar het klantteam vooral zorgdraagt voor de operationele uitvoering van de contractafspraken en er voor zorgt dat jouw IT omgeving optimaal functioneert, zorgen onze Customer Success Managers ervoor dat de toegevoegde waarde van IT voor jouw organisatie zo maximaal mogelijk wordt. Een Customer Success Manager acteert daarom voornamelijk op tactisch en strategisch niveau.

Bij aanvang van een contractperiode krijg je daarom naast het klantteam, ook een Customer Success Manager toegewezen. De Customer Success Manager werkt nauw samen met het klantteam, en zoekt samen met jou naar mogelijkheden om jouw IT omgeving beter te laten aansluiten om de wensen en eisen van jouw organisatie.

De Customer Success Manager draagt zorgt voor:

Werken

Sparringpartner rondom IT ontwikkelingen

Werken

Ontwikkelen en bewaken van een projectenkalender

Werken

Borging van afspraken en procedures in het Dossier Afspraken en Procedures (DAP)

Werken

Bewaking van de juistheid van de factuur en contactpunt voor vragen omtrent de factuur

Werken

Borging van jouw contract

Werken

Escalatiepunt vanuit of rondom het klantteam

Ekco medewerker in Veenendaal

Korte lijnen

Uiteraard werkt ook de Customer Success Manager intensief samen met de rest van de organisatie. Naast dat de Customer Success Manager in direct contact staat met jouw Accountmanager, zorgt de Customer Success Manager er ook voor dat hij korte lijnen heeft naar de projectmanagers binnen onze organisatie en bewaakt dat de samenwerking tussen de projectteams en het klantteam optimaal blijft. Tot slot zijn de lijnen tussen de afdeling product management en de Customer Success Managers kort, waardoor jouw Customer Success Manager op de hoogte is van aankomende ontwikkelingen en wijzigingen.

Ekco Sphere

Om daadwerkelijk toegevoegde waarde te creëren met IT is inzicht en overzicht cruciaal. Daarom hebben we Ekco Sphere ontwikkeld. Via https://sphere.ek.co krijg je direct inzicht in de belangrijkste informatie rondom onze dienstverlening.

Inzicht in de prestaties van jouw IT omgeving

Met de komst van Ekco Sphere zijn we in staat om jouw organisatie inzicht te geven in de prestaties van jouw IT omgeving en onze prestaties rondom de afspraken die zijn gemaakt. Door continu te investeren in het verzamelen, verwerken en presenteren van data op een veilige en betrouwbare wijze, zorgen we ervoor dat onze klanten ons niet hoeven te geloven op onze blauwe ogen, maar ook daadwerkelijk kunnen zien wat er gebeurt en dus ook in kan grijpen als het nodig is.

Via Ekco Sphere krijg je inzicht in:

  • Details rondom de opbouw van jouw factuur
  • Inzicht in prestaties van onze servicedesk
  • Inzicht in jouw server omgeving (mits er één of meerdere beheerpacks zijn afgenomen)
  • Inzicht in jouw Security via het IBI dashboard (mits IBI services wordt afgenomen)

De komende tijd zal het Ekco Sphere dashboard verder worden uitgebreid waardoor meer en meer informatie beschikbaar komt.