Skip to content

Onlangs heeft de Nederlandse regering laten weten dat het de deadline (17 oktober 2024) voor de NIS2 cyber security richtlijn niet gaat halen. Ondanks vertragingen in heel Europa, roepen overheidsfunctionarissen organisaties die te maken krijgen met de NIS2-wetgeving op om zich wel nu al voor te bereiden op de aankomende regelgeving.

Bekijk gratis ons webinar over NIS2

Standpunt Nederland

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yesilgöz, benadrukte dit standpunt in een Nederlandse update op 31 januari, waarin werd aangekondigd dat de wetgeving in 2024 niet gereed zou zijn. Zij zei: “Het blijft ook belangrijk dat bedrijven en organisaties niet wachten tot de nieuwe wetten en regelgeving volledig duidelijk zijn, maar nu al maatregelen nemen om de continuïteit van hun bedrijfsprocessen te beschermen. Organisaties die nu actie ondernemen, beschermen zich niet alleen tegen bestaande risico’s, maar zullen ook beter voorbereid zijn op de komst van de nieuwe wetgeving.”

“Sommige organisaties zijn al onderworpen aan verplichtingen onder de huidige wetten en regelgeving, zoals de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni). Daarnaast schrijven de CER- en NIS2-richtlijnen een aantal concrete maatregelen voor waar bedrijven en organisaties zich nu al op kunnen voorbereiden”, voegde ze toe.

Blog: Wat je moet weten over NIS2

Plannen maken om aan eisen te voldoen

Ongeacht het wetgevende landschap, zal de richtlijn in oktober in de hele EU van kracht worden. Alle organisaties die onder deze wetgeving vallen, moeten dus plannen maken om aan de eisen te voldoen. Het advies is dan ook om niet te wachten op de Nederlandse regering, maar zelf alvast aan de slag te gaan (mocht dat nog niet het geval zijn).


Om de volledige EU-richtlijn over NIS2 te lezen (Engels): https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689333

De reactie van de regering op het uitstellen van NIS2 is hier te vinden: Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord