Skip to content

In onze vorige blog hebben we het belang van een disaster recovery plan uitgelegd en duidelijk gemaakt dat elk bedrijf hiervan in het bezit moet zijn om snel te kunnen reageren als er zich een calamiteit voordoet. Maar waar kun je nog meer op letten? Laten we eens beginnen met het beantwoorden van twee belangrijke kernvragen:

Geschreven door: Joop Heemskerk

Vraag 1: hoeveel data verlies kan worden getolereerd?

Door deze vraag te beantwoorden neem je een preventieve maatregel. Het gaat hierbij om de vraag hoeveel tijd er mag verstrijken tussen de back-ups van klant- en bedrijfsgegevens om nog op een acceptabel niveau te kunnen herstellen. Dus welk gegevensverlies is acceptabel als er zich een calamiteit voordoet? Het wordt uitgedrukt als Recovery Point Objective (RPO). Hoe lager de RPO, bijvoorbeeld 5 minuten in plaats van 15 minuten, hoe sneller en vaker back-ups noodzakelijk zijn.

Vraag 2: hoe snel moeten we herstellen?

Hierbij gaat het om proactieve maatregelen. Er is iets gebeurt, maar hoe lang mag het herstel gaan duren? Een belangrijke parameter bij het opstellen van een disaster recovery plan is het Recovery Time Objective (RTO). Het verwijst naar de maximale tijd die een bedrijf zich kan veroorloven om te herstellen van een storing of een ramp. Dus hoe snel moeten de activiteiten weer kunnen worden opgestart zonder onacceptabele gevolgen te ondervinden?

Er zullen bepaalde applicaties of systemen zijn die een grotere impact hebben als ze stilvallen. Daarom wordt bij het bepalen van de RTO gekeken naar de aard van de activiteit en het bijbehorende risico. Bedrijfskritische applicaties zullen binnen enkele minuten beschikbaar moeten zijn, anderen (de minst kritische) kunnen wellicht langer wachten op herstel.

Om zowel de RPO als RTO te bepalen is meestal advies nodig: het is geen dagelijkse kost. Laat bij de keuze van een disaster recovery plan daarom ook aanvullende expertises van de IT leverancier meewegen en stel vooral vragen, zoals:

  • Welke cases van vergelijkbare klanten zijn te benoemen? Als die er namelijk zijn, dan betekent dat ook dat er ervaring is met het bepalen wat de meest bedrijfskritische applicaties zijn.
  • Welke voorwaarden zijn voor mij acceptabel in de Service Level Agreement (SLA)?
  • Hoe vaak wordt het disaster recovery plan getest en zijn de juiste veiligheidsmaatregelen genomen?
  • Krijg ik voldoende hulp om ook mijn medewerkers te trainen?
  • Welke scenario’s zijn er mogelijk op het gebied van disaster recovery.

De scenario’s van Ekco

De Disaster Recovery dienst van Ekco kent meerdere scenario’s. Het meest gebruikte scenario is waarbij zowel de productie- als ook de failover omgeving bij ons zijn ondergebracht. Ook zijn er klanten die uitwijken vanaf een kantoorlocatie naar het Ekco Disaster Recovery platform. Dan hoeven er geen extra hardware investeringen gedaan te worden. We maken hierbij gebruik van hoogwaardige datacenters op Nederlandse bodem. Wel zo veilig.

Meer weten?

Neem contact met ons op of lees alles terug over disaster recovery, waaronder RPO en RTO, in onze digitale brochure.

pic pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord