Skip to content

Klik hier voor de video versie van deze blog

Gebruikersadoptie is een cruciaal onderdeel in het optimaal benutten van technologische investeringen binnen organisaties. In een recent webinar, getiteld “De Kunst van Gebruikersadoptie“, werd dieper ingegaan op wat gebruikersadoptie inhoudt en waarom het zo belangrijk is. In dit blog delen we enkele inzichten uit dit webinar.

Definitie van gebruikersadoptie

Gebruikersadoptie gaat over het proces waarbij medewerkers getraind worden in het efficiënt gebruiken van nieuwe technologieën en tools die aan hen beschikbaar zijn gesteld. Dit omvat niet alleen het aanleren van basisfunctionaliteiten, maar ook het verkennen van geavanceerde mogelijkheden om het werkproces te optimaliseren.

Waarom is gebruikersadoptie belangrijk?

Adoptie kost tijd, geld en energie van een organisatie. Maar uiteindelijk gaat zich dat dubbel en dwars terugbetalen. Dat kun je zien aan de hand van de volgende punten:

Optimale benutting van investeringen

Organisaties investeren aanzienlijk in technologische platforms zoals Microsoft 365. Een goede gebruikersadoptie zorgt ervoor dat deze investeringen maximaal renderen door het volledige potentieel van de beschikbare tools te benutten.

Efficiëntie en teamwork

Goede adoptie bevordert efficiëntie en samenwerking binnen teams, ongeacht waar de teamleden zich bevinden. Het stelt medewerkers in staat om flexibel en effectief samen te werken.

Veiligheid en compliance

Wanneer medewerkers comfortabel en bekwaam zijn met de tools die zij gebruiken, kunnen zij op een veilige manier werken en sneller potentiële veiligheidsrisico’s identificeren.

Aanpassingsvermogen aan nieuwe technologieën

Technologie evolueert voortdurend. Een goede basis van gebruikersadoptie vergemakkelijkt de overgang naar nieuwe technologieën en updates.

Verhoogd zelfvertrouwen en werktevredenheid

Wanneer medewerkers goed zijn opgeleid en comfortabel zijn met de tools die zij gebruiken, kunnen zij met meer zelfvertrouwen en motivatie met hun werk bezig zijn, wat leidt tot een betere werktevredenheid. Want als je niet weet hoe je met een tool moet werken, dan wekt dat ergernis op. En dat gaat de hele organisatie door. Dat is een soort sneeuwbaleffect. Dus zorg voor een goede training.

De rol van stakeholders

Het is essentieel dat stakeholders en het management achter de verandering staan. Hun steun en betrokkenheid zijn cruciaal voor een succesvol adoptietraject. De selectie van relevante scenario’s en het betrekken van een deskundige consultant kan helpen om het adoptietraject op maat te maken voor de specifieke behoeften van de organisatie en haar medewerkers.

Scenario’s

Je moet goed kijken welke scenario’s je in het adoptietraject gaat meenemen. Het is natuurlijk onmogelijk om alle opties van een tool in een adoptietraject mee te nemen. Bekijk dit dus goed met een bedreven consultant en kijk welke scenario’s het meest relevant zijn. Een secretaresse kan bijvoorbeeld erbij gebaat zijn om op een heel efficiënte manier notulen aan te leveren of een agenda sneller te kunnen delen.

Awareness

Alles valt en staat met de enthousiasme van de medewerkers. Worden ze enthousiast van de nieuwe oplossing? Weten ze waarom de verandering nodig is? Zien ze de voordelen ervan in? Dan zullen ze daar enthousiast van worden en makkelijker adopteren.

Conclusie

Gebruikersadoptie is meer dan alleen training; het is een strategische benadering die ervoor zorgt dat technologische investeringen waarde toevoegen aan de organisatie. Het bevordert een cultuur van voortdurende verbetering en aanpassingsvermogen, wat essentieel is in de huidige snel evoluerende technologische landschap.


Webinar

Dit onderwerp werd besproken tijdens het webinar De kunst van gebruikersadoptie. Klik hier om het volledige webinar te bekijken.

pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord