Skip to content

Geschreven door: Keith Batterham


Veel van mijn blogberichten zijn doorgaans neutraal qua vendor, omdat we een divers klantenbestand bedienen met uiteenlopende behoeften en technologieën. Maar vandaag, als medewerker van een trotse Microsoft-partner met alle vier de Security Specializations, wil ik de aandacht vestigen op de ontwikkelingen binnen de kernproducten van Microsoft op het gebied van AI-integratie.

Het woord ‘Copilot’ komt vaak voor in discussies over Microsofts integratie van AI, en dat is niet zonder reden. Een copiloot, die naast de piloot zit, helpt om alles veilig en binnen de gestelde kaders te houden. Daarnaast voert hij of zij duidelijk omschreven operationele procedures uit en biedt essentiële feedback die nodig is voor het nemen van beslissingen.

Hier volgt een overzicht van enkele verschillende soorten AI die Microsoft heeft uitgerold of momenteel aan het uitrollen is.

Microsoft Ignite Update Sessie

Copilot for Windows

Deze AI-assistent, die al in de nieuwste versies van Windows 11 is opgenomen, helpt je om inspiratie en antwoorden van het internet te verzamelen voor je onderzoek en creatieve projecten.

Als je de benodigde versie hebt, vind je standaard een Copilot-knop op de taakbalk, die je kunt aanklikken om het te activeren (je kunt dit aanpassen in ‘Personalisatie’ en dan ‘Taakbalk’ in de ‘Instellingen’). Andere opties om Copilot te starten zijn het gebruik van de sneltoets Win+C of via het Startmenu.

Maak je nog gebruik van Windows 10? Geen probleem, Microsoft heeft aangekondigd dat Copilot daarop ook beschikbaar komt.

Copilot (voorheen Bing Chat for Enterprise)

Deze ontwikkeling borduurt voort op Copilot voor Windows en introduceert een chatgebaseerde dienst met toegevoegde commerciële gegevensbescherming. Het is essentieel om te weten dat de chatgeschiedenis niet wordt bewaard en dat jouw gegevens NIET worden gebruikt voor het verder trainen van grote taalmodellen (LLM’s).

Copilot is beschikbaar als preview voor klanten met een Microsoft 365 E3, E5, F3, Business Standard, Business Premium, of A3 of A5 licentie voor onderwijspersoneel. Als je over het juiste licentietype beschikt, kun je nu al toegang krijgen via https://copilot.microsoft.com en de Microsoft Edge for Business zijbalk.

In de loop van de tijd zal het ook beschikbaar komen via Windows Copilot en zal het eveneens apart worden aangeboden voor $5 per gebruiker per maand.

Microsoft Ignite Update Sessie

Microsoft 365 Copilot

Deze ontwikkeling bouwt voort op Copilot en omvat belangrijke eigenschappen zoals beveiliging op ondernemingsniveau, privacy, naleving van regelgeving en ‘verantwoorde AI’, om te waarborgen dat alle gegevensverwerking binnen je Microsoft 365-omgeving plaatsvindt.

Zoals de naam al aangeeft, integreert het ook met Microsoft 365-productiviteitstoepassingen, waarmee complexe vraagstukken kunnen worden opgelost door je eigen verbonden gegevens te combineren met informatie van het internet.

Om vandaag toegang te krijgen tot Microsoft 365 Copilot, moet je beschikken over een Microsoft Enterprise Agreement en dien je Microsoft 365 Apps for Enterprise geïmplementeerd te hebben. Daarnaast geldt op dit moment een minimale afname van 300 licenties.

Om de informatie en kennis vanuit je eigen applicaties via Microsoft 365 Copilot beschikbaar te krijgen is binnen Microsoft 365 Copilot ook Copilot Studio getoond. Hiermee kun je eenvoudig koppelingen maken en relaties leggen tussen applicaties en datasets. Vervolgens kan Copilot deze datasets analyseren en gebruiken in de chats.

Microsoft Copilot overzicht van de mogelijkheden

Microsoft Security Copilot

Traditionele beveiligingstoepassingen en -diensten vereisen vaak kennis van specifieke syntaxis en formele uitdrukkingen om effectief te zijn. Microsoft Security Copilot maakt het echter mogelijk om vragen te stellen in natuurlijke taal en bruikbare antwoorden te ontvangen die ondersteunen bij taken zoals incidentrespons, beheer van beveiligingshouding en beveiligingsrapportage.

Dit systeem is geïntegreerd met diensten zoals:

  • Microsoft 365 Defender
  • Microsoft Defender voor Bedreigingsintelligentie
  • Microsoft Sentinel
  • Microsoft InTune

Microsoft Security Copilot werd voor het eerst aangekondigd in maart 2023 en is alleen beschikbaar via een Early Access-programma dat enkel toegankelijk is op uitnodiging.

Conclusie

Dit overzicht is slechts een momentopname van de snel ontwikkelende wereld van AI, beperkt tot het programma van één enkele leverancier. En dan hebben we het nog niet eens over andere diensten van derden en partnerschappen, zoals Copilot for Azure (AHEAD) en Azure OpenAI Copilot!

AI is een enorm spannend en dynamisch veld, dat niet zonder zijn uitdagingen en potentiële valkuilen is. Echter, de industrie is van plan haar AI-aanbod in de komende 12 tot 24 maanden ingrijpend te ontwikkelen. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je eigen plannen voordat je actie onderneemt. Overweeg ook om advies in te winnen bij een betrouwbare adviseur, mocht je hulp nodig hebben.


Microsoft Ignite Update Sessie

pic pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord