Skip to content

Een interessante vraag, want bij digitale transformatie staat ‘de algemene werking’ van het bedrijf centraal. Digitale transformatie is daarmee voor iedere onderneming anders. Het heeft te maken met het streven naar innovatieve, zo flexibel mogelijke, bedrijfs- en operationele modellen. IT tooling is slechts de brandstof die nodig is om concurrerend te zijn en slim en efficiënt samen te werken. Toch zijn er wel wat vragen te stellen die voor elk bedrijf interessant zijn:

Past datgene wat je wilt bereiken bij de bedrijfsstrategie?

Elk plan, ook dat te maken heeft met digitale transformatie, moet een bijdrage leveren aan de bedrijfsstrategie. Dat klinkt logisch, maar toch kan technologie iets zijn wat ondernemers overkomt; plotseling wordt bijvoorbeeld met teveel technologie gewerkt, waardoor het overzicht kwijtraakt. Vaak gebeurt dit ongemerkt, omdat technologie voorrang kreeg op menselijk gemak of nut.

Wat is het belangrijkste perspectief?

Bepalen wat het belangrijkste perspectief is, namelijk datgene waar je gezamenlijk naar uitkijkt, is ook een interessante vraag om bij stil te staan. Twee voorbeelden die dit verduidelijken:

  1. Stel dat het perspectief vooral ‘security’ is, dan zal je na moeten denken over hoe en waar je data opslaat, wie er geautoriseerde toegang tot heeft, multifactor authenticatie en een professionele backup voor als je onverhoopt toch iets overkomt.
  2. Het perspectief kan ook meer op tactisch strategisch niveau liggen. Wil je in plaats van het bekende achteruit kijken nu vooral vooruit kunnen kijken? Dat vraagt om extra uitleg in de vorm van een aanvullende vraag.

Hoe wordt een concurrentievoorsprong verkregen vanuit data?

Veel managers zijn gewend om te sturen op data vanuit het verleden. Er wordt bepaald of doelen behaald zijn door data vanuit verschillende bronnen te koppelen en om te zetten in heldere rapportages. Op zich niets mis mee. Veel interessanter is het echter om data, die onbekend of verborgen zijn, voor je te laten werken. Zodat je voorspellingen kunt gaan maken over hetgeen er zou kunnen gaan gebeuren. Technologie kan tegenwoordig ook ingezet worden om een strategisch voordeel te behalen: meer weten of spotten nog voordat de concurrent het doorheeft.

Extra checks

Flexibele bedrijfs- en operationele modellen bereik je dus vooral door het stellen van veel vragen vooraf. We hebben er nog drie opgeschreven:

  • Is er een gebruiksbeleid gemaakt voor de IT-middelen die nodig zijn voor de digitale transformatie?
  • Hebben we de IT-omgeving volledig inzichtelijk en gedocumenteerd om eventuele risico’s, zoals cyberaanvallen, tegen te gaan?
  • Welke IT partner kan helpen bij de digitale transformatie en zijn er vergelijkbare succesverhalen?

Samengevat

Digitale transformatie is geen nieuw thema. Het speelt al sinds de brede inzet van automatisering uit het boekhoudtijdperk. Wel zijn de vragen die we ons stellen rondom data tegenwoordig aan sterke verandering onderhevig. Daarnaast zijn we door IT middelen (applicaties en infrastructuur) steeds beter in staat data te managen: het verzamelen, bundelen, verrijken en analyseren. Tot slot is elke checklist voor digitale informatie uniek, want ieder bedrijf heeft specifieke vragen waar we graag antwoorden op vinden.

Wil je meer weten over een aantal succesverhalen op het gebied van bijvoorbeeld dataveiligheid, razendsnelle netwerken, toekomstgerichte werkplekken en nog veel meer? Lees dan hier onze succesverhalen of neem contact met ons op om samen jouw checklist te maken.

pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord