Skip to content

Voor niemand is het nieuw dat de dreiging voor endpoints security onveranderd hoog is. Om deze dreiging te duiden kun je ze het beste onderverdelen in drie grote problemen. Deze drie problemen nemen we in deze blog met je door. Deze content is afkomstig uit het webinar Maximale bescherming van je endpoints van Ben Meints.

Bekijk hier de video versie van deze blog

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De drie uitdagingen van Endpoint Security benoemd in een overzichtelijke afbeelding.

#1 Verouderde oplossingen – Ben je voldoende beschermd?

In de IT-wereld is er nog steeds een sterke afhankelijkheid van traditionele antivirussoftware. Tien jaar geleden was het gebruikelijk om klanten te overtuigen van het belang van antivirusprogramma’s. Die noodzaak wordt tegenwoordig echter breed geaccepteerd; iedereen installeert ze, gebruikt ze, en vertrouwt er vaak blindelings op. Desondanks blijken deze antivirusoplossingen steeds minder toereikend te zijn.

Een opvallende statistiek toont aan dat 46% van de gecompromitteerde systemen geen malware bevatte. Traditionele antivirusprogramma’s steunen vooral op het scannen en herkennen van bestanden via hun handtekeningen. Echter, veel aanvallen maken tegenwoordig geen gebruik van herkenbare malware of virussen, maar worden uitgevoerd via standaard systeemtools. Dergelijke aanvallen worden vaak niet gedetecteerd door traditionele antivirusoplossingen, waardoor er een grotere noodzaak is voor geavanceerdere beveiligingsmethoden.

Bovendien zien we een toename in kwetsbaarheden, niet alleen in Windows-systemen, maar ook in applicaties van derden zoals browsers en andere geïnstalleerde programma’s. Een groot probleem is dat de configuratie van deze systemen vaak onjuist is. Een voorbeeld: een laptop die voor het eerst wordt opgestart en waarbij enkel de initiële installatiewizard wordt doorlopen, is nog niet veilig. Er zijn extra maatregelen nodig om een dergelijk systeem adequaat te beveiligen, en helaas wordt dit vaak over het hoofd gezien.

#2 Veranderd dreigingslandschap – Ken je alle risico’s wel?

Een tweede groot probleem in de IT-wereld is de evolutie van het dreigingslandschap. Het merendeel van de beveiligingsinbreuken is te herleiden tot bestaande kwetsbaarheden of verkeerde configuraties. Aanvallers richten zich steeds meer op het uitbuiten van deze zwakke punten. Het schrijven van malware is niet langer het primaire bedrijfsmodel; in plaats daarvan is het benutten van deze kwetsbaarheden lucratiever geworden.

Daarnaast neemt het aantal aanvallen niet alleen toe, maar worden ze ook steeds vaker geautomatiseerd uitgevoerd. Dit betekent dat zelfs kleinere organisaties, die financieel minder interessant lijken, niet meer veilig zijn. Aanvallen gebeuren automatisch, en criminelen bepalen vaak pas na toegang tot een systeem hoe ze er financieel voordeel uit kunnen halen. Dit vormt een aanzienlijke uitdaging en verhoogt de kosten van cybersecurity aanzienlijk.

Een ander aspect van dit probleem is de toenemende striktheid van cybersecurityverzekeringen. Het wordt steeds moeilijker om je te verzekeren tegen cyberrisico’s. Dit betekent dat organisaties actief maatregelen moeten nemen om hun risico te verlagen en aantrekkelijk te blijven voor verzekeraars. Het verlagen van het risicoprofiel is dus niet alleen een kwestie van betere beveiliging, maar ook van noodzaak om verzekerd te kunnen blijven tegen deze groeiende dreigingen.

#3 Security specialisten – Kun je jezelf wel beschermen?

Het laatste grote probleem in de IT-sector is de groeiende behoefte aan specialistische kennis voor het reageren op incidenten, ondanks de enorme technologische vooruitgang. Deze specialistische kennis blijkt schaars te zijn en is moeilijk te behouden binnen organisaties. Aanvallers spelen hierop in door zich steeds meer te richten op het omzeilen van de menselijke factor. Dit is vooral merkbaar doordat aanvallen vaak buiten kantoortijden of rondom feestdagen plaatsvinden.

Deze toename in aanvallen en de verfijning ervan hangen samen met de groeiende complexiteit van de technologie, waardoor er steeds meer behoefte is aan gespecialiseerde beveiligingskennis. Helaas wordt deze kennis steeds schaarser, wat het probleem versterkt. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waarbij de schaarste aan deskundigheid de beveiligingsuitdagingen vergroot, terwijl de toenemende complexiteit van de aanvallen en de systemen zelf meer gespecialiseerde kennis vereist.

Meer weten?

Wil je meer weten over Endpoint Security? Bekijk dan ons webinar Maximale bescherming van je endpoints of neem contact met ons op.

pic pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord