Onze voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn expliciet de Algemene Voorwaarden van Ekco van toepassing. Ekco hanteert de voorwaarden van Nederland ICT 2014 zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 30174840. Op diverse producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Hierover wordt u door ons, indien van toepassing, van op de hoogte gebracht. De Algemene Voorwaarden van Ekco worden op verzoek kosteloos toegezonden.