Skip to content

Het moge duidelijk zijn dat de cloud niet tijdelijk is, maar dat het de toekomst is. Voor veel bedrijven is het niet de vraag óf, maar wanneer ze naar de cloud migreren. Deze bedrijven willen zo snel mogelijk migreren want stilstand is achteruitgang! Maar hoe migreer je nu zo soepel mogelijk?

Het moge duidelijk zijn dat de cloud niet tijdelijk is, maar dat het de toekomst is. Voor veel bedrijven is het niet de vraag óf, maar wanneer ze naar de cloud migreren. Deze bedrijven willen zo snel mogelijk migreren want stilstand is achteruitgang! Maar hoe migreer je nu zo soepel mogelijk?

Het is voor een bedrijfsvoering essentieel dat de migratie naar de cloud vlekkeloos verloopt. Echter blijkt in de praktijk dat deze migratie niet altijd vlekkeloos verloopt. Bij 60% van de bedrijven die bedrijfsprocessen naar de cloud hebben overgebracht valt de downtime tegen. In de meeste gevallen komt dit door een slechte voorbereiding. 

Het is dan ook niet voor niets dat het internet vol staat met whitepapers over het migreren naar de cloud. Wij vinden het van groot belang dat een migratie vlekkeloos verloopt. Wij hebben al veel van onze klanten geholpen met de migratie. Hierdoor hebben wij al veel verschillende migratietrajecten doorlopen en hebben we al met veel verschillende migratietools gewerkt. Onze conclusie is dat VMware vCloud Extender een tool is waarmee naadloos naar de cloud gemigreerd kan worden. 

VMware vCloud Extender

Een deel van de release van vCloud Director 9 is vCloud Extender. vCloud Extender is de vervanger van vCloud Connector. Deze tool zorgt ervoor dat workloads eenvoudig van een lokale VMware omgeving naar een VMware vCloud Director-omgeving te migreren zijn. Het doel van de tool is de migratie zo eenvoudig mogelijk te maken.

Het migreren van een virtuele machine kan koud of warm gebeuren. Bij een koude migratie wordt een virtuele machine uitgeschakeld en word deze vervolgens gerepliceerd in de cloud-omgeving. Bij een warme migratie wordt de virtuele machine eerst gerepliceerd in de cloud-omgeving, zodra de synchronisatie gereed is, wordt de virtuele machine in de tenant-omgeving uitgeschakeld en wordt deze ingeschakeld in de cloud-omgeving.

Hybride omgeving met Extender

Met de hulp van de vCloud Extender tool is het ook mogelijk een hybride omgeving te creëren tussen de on-premises infrastructuur en een datacenter. Hierbij is het van belang dat zowel het datacenter als de on-premises gebruik maken van VMware.

Tijdens de implementatie van vCloud Extender, installeert en configureert u systeemcomponenten op zowel de on-premises als de datacenter omgeving. vCloud Extender voorziet een laag 2-netwerk dat zich uitstrekt van het on-premises netwerk tot aan het cloud netwerk. Met een warme migratie en cutover migreer je een ingeschakelde virtuele machine naar de cloud-omgeving en terug met minimale downtime. 

Binnen vCloud Extender kun je migraties en cutovers plannen. Zo kun je downtime beperken en gebruik maken van het beste van de cloud en on-premises. Het is ook mogelijk meerdere migraties van hetzelfde type (warm of koud) gelijktijdig uit te laten voeren door een migratie job aan te maken. 

VMware vCloud Extender bij Ekco

Binnen het Virtual Data Center gebruiken wij vCloud Director om de omgeving te beheren. Hierdoor zijn wij al in staat geweest om VMware vCloud Extender te implementeren. Vanuit ons vCloud portal is de tool gratis te downloaden. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op. 

pic pic

Heb je een vraag?
Onze specialisten hebben een antwoord