Wees voorbereid op een digitale toekomst

In de komende jaren gaat de manier van auditen volledig veranderen. Dus je hebt als accountantskantoor geen tien tot vijftien jaar de tijd meer. Data is daarbij het nieuwe goud. De accountant zit op een berg van data van bedrijven. Met de juiste analyses zijn deze data om te zetten in relevantie bedrijfsinformatie, waar organisaties daadwerkelijk hun productiviteit en/of concurrentievoordeel mee kunnen vergroten.

En wat te denken van begeleiding van bedrijven in deze nieuwe ontwikkelingen? Door de toenemende complexiteit stijgt de vraag naar gedegen kennis. En wie heeft die kennis? Juist: de accountant!

Juist voor de accountancymarkt is het nu de tijd om het bestaande businessmodel opnieuw tegen het licht te houden, en te bedenken welke rol jouw organisatie speelt in deze veranderende wereld. Wat gaat jouw kantoor over 3 jaar doen? En wat gaat jouw kantoor over 3 jaar vooral niet meer doen? Welke stappen gaat jouw organisatie zetten om dit te bereiken? En het allerbelangrijkste: hoe word en blijf ik onderscheidend, ondanks (of dankzij) de digitale transformatie.

accountancy

CROP werkt dankzij Ekco veiliger, soepeler en toekomstgericht

Meer dan 300 accountants & adviseurs van CROP geven ondernemers dagelijks energie en rust met hun kennis en kunde, ondersteund door nieuw digitaal gereedschap. CROP migreerde samen met ons haar complete IT-omgeving naar Microsoft Azure. Dit biedt CROP niet alleen betere cybersecurity en stabielere systemen, het zorgde ook voor een stuk extra flexibiliteit voor en tijdens de corona-pandemie.

Referentie CROP

“We hebben in de coronatijd enorm geprofiteerd van de flexibiliteit die het platform van Ekco ons biedt en hoe ze ons helpen veiliger te werken”, zegt Sigurd Felix, IT-manager van CROP accountants & adviseurs, als hij terugkijkt op 2 jaar samenwerking. “Kwaliteit, veiligheid en vertrouwen is de basis van accountancy en we willen onze klanten laten zien dat we hun vertrouwen waard zijn. Ekco heeft ook een serieuze kijk op cybersecurity, daagt ons uit en gaat met onze IT-afdeling de discussie aan hoe we beveiligingsverbeteringen moeten doorvoeren.”

Lees hier het volledige verhaal van CROP

IT ontwikkelingen raken de accountancy

Digitale identities

Adviesbureau DOCCO heeft in kaart gebracht met welke IT ontwikkelingen de accountancy te maken heeft en welke nog te wachten staan.

In een wereld met elektronische gegevensuitwisseling is identificatie en authenticatie steeds belangrijk. We zien op dat gebied de nodige ontwikkelingen die de accountancy helpen of dat nog gaan doen. Zo krijgen accountantskantoren steeds meer behoefte aan het centraal beheren van identiteiten, zowel voor klanten als voor medewerkers. Niet alleen vanwege gebruiksgemak, maar ook vanwege beheersoptiek. Daarbij moet je denken aan centrale systemen voor gebruiksbeheer en Single-Sing-On.

Een andere ontwikkeling die hier op aansluit is de sterke opkomst van Microsoft Azure Active Directory. Op dit moment al een marktleidend systeem en de groei zal alleen maar toenemen. Een ander aspect is dat Multi-Factor Authenticatie (MFA) de norm is geworden. Software die MFA niet ondersteunt, zal het onder druk van de branche moeten inbouwen. Tot slot zien we dat de belangstelling voor elektronisch ondertekenen toeneemt. Allemaal belangrijke ontwikkelingen voor de accountancybranche.

Cloud first

Ook in de accountancy zien we steeds meer organisaties kiezen voor een cloud first of cloud only strategie. Het belang van public cloud wordt steeds groter. Dankzij de public cloud is complexe technologie steeds vaker eenvoudiger en functioneel beschikbaar. Een ontwikkeling die mooie kansen biedt voor de accountancy.

Zo voldoet de public cloud aan de wens van kantoren om geen eigen IT infrastructuur meer te hebben. Alleen voor software in de auditpraktijk zijn nog geen webvarianten. Die kantoren maken vaak nog gebruik van een serverinfrastructuur, terwijl dit ook mogelijk is in de publieke cloud van Microsoft Azure.

Binnen de accountancy zien we dat de Microsoft Modern Workplace de nieuwe standaard is. Eventuele eigen componenten en resterende legacy software worden door de kantoren ondergebracht in Azure, met behulp van de nieuwe Azure Virtual Desktop technologie. Vanwege lagere kosten en een betere gebruikservaring volgt dit het gebruik van Citrix en RDP op.

Security & privacy

Mede door de flinke toename van cybercrime is het enorm belangrijk kritisch te kijken naar je eigen security- en privacybeleid. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet voor de komende jaren drie trends: doorgroei van de datasamenleving, toename van digitaal onrecht en toename van privacy bewustzijn. Dat laatste kunnen wij alleen maar toejuichen.

Bij steeds meer accountskantoren wordt in toenemende mate gesproken over security en privacy. De behoefte en implementatie van security frameworks (ISO) neemt toe bij kantoren. Endpoint management, waarbij alle apparaten centraal beheerd worden, wordt de standaard en eveneens noodzakelijk bij de webgebaseerde werkplek.

Kantoren worstelen in toenemende mate met data governance om grip te houden op data die steeds sneller wordt uitgewisseld, op grote schaal verzameld en toch versnipperd wordt opgeslagen binnen het applicatielandschap. Accountantskantoren moeten daarom aan de slag met dataclassificatie en datapolicies. Microsoft speelt hier op in met Information Protection oplossingen.

Door de huidige ontwikkelingen ontstaat er ook een toenemende behoefte en noodzaak om medewerkers te trainen in het herkennen van cybercrime zoals phishing en ceo fraude. Daarbij komen ook de eerste vraagstukken voor de accountancybranche om de hoek kijken: hoe ver kun je gaan met het slim verzamelen en combineren van data.

Data interpretation

Veel kantoren hebben de afgelopen jaren hun administratieproces verbeterd. Daardoor is data ook steeds actueler van aard. Veel accountantskantoren zien voor zichzelf een rol weggelegd als dataregisseur. DOCCO ziet vijf ontwikkelingsgebieden rond data-analyse bij kantoren.

  • Interne managementinformatie: uitgebreide analyses op productie, analyses op de werkprocessen en kwaliteit van gegevens. Het creëren van een 360-graden klantbeeld vanuit meerdere bronnen, een beginnende kennismaking met ‘klantprofielen’.
  • Uitbreiding van administratiedashboards: waar tussentijdse cijferpresentatie, signalering en prognose al bekend zijn, wordt dit steeds vaker uitgebreid met de analyses op meta-gegevens (vb. verwerkingstijden) en real-time kwaliteitsmonitoring van de (automatisch ingeboekte) administratie.
  • Opzetten van data(infra)structuren: om slimme adviestriggers te kunnen maken voor relatiebeheerders, werken meer kantoren aan de opzet van grote data-infrastructuren waarbij administratieve-, salaris- en fiscale bronnen worden gekoppeld en gecombineerd. Voor het middels query’s inzichtelijk maken van kansen rond begeleiding, subsidies, regelingen en fiscale regelgeving.
  • Meer initiatieven voor data(gedreven) analyse in de audit: door toenemende uniforme connectiviteitsmogelijkheden, cloud en andere geschetste ontwikkelingen groeien ook de mogelijkheden om eenvoudiger real-time analyses op klantsystemen uit te kunnen voeren.
  • Er zullen tot slot meer kantoren zijn die MKB+ klanten gaan helpen bij het opzetten van rapportage- en managementinformatie als dienstverlening.
Pak een voorsprong

Kantoren die actief bezig zijn met de toepassing van nieuwe technologische ontwikkelingen krijgen een duidelijk zichtbare (technische) voorsprong ten opzichte van andere kantoren. Wij sluiten ons aan bij de zienswijze van DOCCO dat er een steeds groter wordende kloof zal ontstaan. Investeren in IT (kennis) is van belang voor accountancy om niet aan de verkeerde kant van de kloof te komen te staan.

DOCCO
Screen

De verwachtingen van klanten veranderen

Tijdens de digitale transformatie zijn twee bewegingen gaande. Allereerst merken we dat de behoeftes van consumenten sterk worden beïnvloed door de digitale transformatie. De consument wil snel informatie en raakt meer en meer gewend aan digitalisatie en analyse van informatie. Wij merken het zelf als de website van een bedrijf niet up-to-date is en we daardoor belangrijke informatie missen. Dat zorgt voor irritatie, waardoor je sneller kijkt bij bedrijven die online wel de juiste informatie aanbieden.

Deze effecten zijn één-op-één te koppelen aan bedrijven die verkopen via internet, maar dit geldt ook steeds vaker voor de ‘traditionele’ bedrijven. Dat de consumentenmarkt hierin voorloopt is helder, maar de vertaling naar de B2B markt kan ook niemand ontkennen. Wij als mensen hebben te maken met veranderende verwachtingen, of we nu privé of zakelijk aankopen doen.

Een tweede ontwikkeling waar met name dienstverlenende bedrijven, zoals de accountancybranche, mee te maken krijgt, is een veranderende verwachting rondom wat werk mag kosten. Het ‘free’ businessmodel van het internet verandert de mindset van cliënten. Waarom betalen we een accountant per uur voor informatie die ook vrij op het internet te krijgen is? Waarom betaal ik sowieso per uur, terwijl ik geen garantie heb dat ik na een x aantal uren het resultaat krijg waar ik eigenlijk voor wil betalen?

Bedrijven zijn steeds minder bereid te betalen voor inspanning, en steeds meer bereid te betalen voor resultaten en output. Dit biedt kansen voor veel bedrijven, de prijs is niet langer gekoppeld aan inspanning maar aan de meerwaarde die je levert. Met andere woorden, als je meer waarde toevoegt dan de concurrent, kun je ook meer vragen voor die waarde. Kwaliteit wordt dus beloond, mits je wel aantoonbaar kan maken dat je onderscheidend bent ten opzichte van de concurrentie.

En daar zit meteen de valkuil. Onderscheidend worden is één ding, onderscheidend blijven vraagt veel van de organisatie. Dit vraagt snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt en vereist een cultuur van continu veranderen en bijblijven. Met andere woorden: wie zijn de beste bedrijven om deze nieuwe klantverwachtingen duurzaam in te vullen? Juist: de digital enterprise.

Wij werken succesvol samen met de onderstaande accountantskantoren

Ruitenburg